CCrypto VPN public website https://vpn.ccrypto.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

16 wiersze
352 B

 1. #!/bin/sh
 2. # sometimes cron lacks $LANG. it can cause unicode issues with python
 3. export LANG="en_US.UTF-8"
 4. # poetry can also be in:
 5. # * ~/.local/bin/ (installed with pip)
 6. export PATH="$HOME/.local/bin/:$PATH"
 7. # * ~/.poetry/bin/ (installed with get-poetry)
 8. export PATH="$HOME/.poetry/bin/:$PATH"
 9. DIR="$(dirname $0)"
 10. cd $DIR
 11. poetry run ./manage.py $@