CCrypto VPN public website https://vpn.ccrypto.org/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

168 řádky
5.2 KiB

 1. import random
 2. from datetime import timedelta
 3. from django.db import models
 4. from django.contrib.auth.models import User
 5. from django.utils.translation import ugettext as _
 6. from django.utils import timezone
 7. from django.db.models.signals import post_save
 8. from django.dispatch import receiver
 9. from constance import config as site_config
 10. from . import core
 11. from ccvpn.common import get_trial_period_duration
 12. from payments.models import Subscription
 13. prng = random.SystemRandom()
 14. def random_gift_code():
 15. charset = "123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ"
 16. return ''.join([prng.choice(charset) for n in range(10)])
 17. class VPNUser(models.Model):
 18. class Meta:
 19. verbose_name = _("VPN User")
 20. verbose_name_plural = _("VPN Users")
 21. user = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE)
 22. notes = models.TextField(blank=True)
 23. expiration = models.DateTimeField(blank=True, null=True)
 24. last_expiry_notice = models.DateTimeField(blank=True, null=True)
 25. notify_expiration = models.BooleanField(default=True)
 26. trial_periods_given = models.IntegerField(default=0)
 27. last_vpn_auth = models.DateTimeField(blank=True, null=True)
 28. referrer = models.ForeignKey(User, blank=True, null=True, on_delete=models.SET_NULL,
 29. related_name='referrals')
 30. referrer_used = models.BooleanField(default=False)
 31. campaign = models.CharField(blank=True, null=True, max_length=64)
 32. @property
 33. def is_paid(self):
 34. if self.get_subscription():
 35. return True
 36. if not self.expiration:
 37. return False
 38. return self.expiration > timezone.now()
 39. @property
 40. def time_left(self):
 41. return timezone.now() - self.expiration
 42. def add_paid_time(self, time):
 43. now = timezone.now()
 44. if not self.expiration or self.expiration < now:
 45. self.expiration = now
 46. self.expiration += time
 47. # Propagate update to core
 48. if core.VPN_AUTH_STORAGE == 'core':
 49. core.update_user_expiration(self.user)
 50. def give_trial_period(self):
 51. self.add_paid_time(get_trial_period_duration())
 52. self.trial_periods_given += 1
 53. @property
 54. def can_have_trial(self):
 55. if self.trial_periods_given >= site_config.TRIAL_PERIOD_MAX:
 56. return False
 57. if self.user.payment_set.filter(status='confirmed').count() > 0:
 58. return False
 59. return True
 60. @property
 61. def remaining_trial_periods(self):
 62. return site_config.TRIAL_PERIOD_MAX - self.trial_periods_given
 63. def on_payment_confirmed(self, payment):
 64. if self.referrer and not self.referrer_used:
 65. self.referrer.vpnuser.add_paid_time(timedelta(days=14))
 66. self.referrer.vpnuser.save()
 67. self.referrer_used = True
 68. def get_subscription(self, include_unconfirmed=False):
 69. """ Tries to get the active (and most recent) Subscription """
 70. s = Subscription.objects.filter(user=self.user, status='active') \
 71. .order_by('-id') \
 72. .first()
 73. if s is not None or include_unconfirmed is False:
 74. return s
 75. s = Subscription.objects.filter(user=self.user, status='unconfirmed') \
 76. .order_by('-id') \
 77. .first()
 78. return s
 79. def __str__(self):
 80. return self.user.username
 81. @receiver(post_save, sender=User)
 82. def create_vpnuser(sender, instance, created, **kwargs):
 83. if created:
 84. VPNUser.objects.create(user=instance)
 85. class GiftCode(models.Model):
 86. class Meta:
 87. verbose_name = _("Gift Code")
 88. verbose_name_plural = _("Gift Codes")
 89. code = models.CharField(max_length=32, default=random_gift_code)
 90. time = models.DurationField(default=timedelta(days=30))
 91. created = models.DateTimeField(auto_now_add=True, null=True, blank=True)
 92. created_by = models.ForeignKey(User, related_name='created_giftcode_set',
 93. on_delete=models.CASCADE, null=True, blank=True)
 94. single_use = models.BooleanField(default=True)
 95. free_only = models.BooleanField(default=True)
 96. available = models.BooleanField(default=True)
 97. comment = models.TextField(blank=True)
 98. users = models.ManyToManyField(User, through='GiftCodeUser')
 99. def use_on(self, user):
 100. if not self.available:
 101. return False
 102. if self.free_only and user.vpnuser.is_paid:
 103. return False
 104. link = GiftCodeUser(user=user, code=self)
 105. link.save()
 106. user.vpnuser.add_paid_time(self.time)
 107. user.vpnuser.save()
 108. if self.single_use:
 109. self.available = False
 110. self.save()
 111. return True
 112. @property
 113. def comment_head(self):
 114. head = self.comment.split('\n', 1)[0]
 115. if len(head) > 80:
 116. head = head[:80] + "..."
 117. return head
 118. def __str__(self):
 119. return self.code
 120. class GiftCodeUser(models.Model):
 121. class Meta:
 122. verbose_name = _("Gift Code User")
 123. verbose_name_plural = _("Gift Code Users")
 124. user = models.ForeignKey(User)
 125. code = models.ForeignKey(GiftCode)
 126. date = models.DateTimeField(auto_now_add=True, null=True, blank=True)
 127. def __str__(self):
 128. return "%s (%s)" % (self.user.username, self.code.code)